Παρασκευή, 19 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΦορολογικές δηλώσεις: Οι 50 πηγές εισοδημάτων που καλύπτουν τα τεκμήρια

Φορολογικές δηλώσεις: Οι 50 πηγές εισοδημάτων που καλύπτουν τα τεκμήρια

Σύμφωνα, με την ισχύουσα νομοθεσία, οι προστιθέμενες διαφορές φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτουν λόγω τεκμηρίων μπορούν να καλυφθούν με εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου

Τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν έως και 50 διαφορετικές κατηγορίες εισοδημάτων και εσόδων που απέκτησαν το 2023, για να καλύψουν πρόσθετες διαφορές φορολογητέου εισοδήματος που μπορεί να προκύψουν από την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, έχουν εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα, κατά τη συμπλήρωση των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Ασπίδα…

1) Μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία αναπήρων 80% και άνω.

ADVERTISEMENT

2) Αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης ημεδαπής προέλευσης.

3) Επιδόματα τέκνων καταβληθέντα από τον ΟΠΕΚΑ.

4) Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση συνταξιούχων.

5) Οικονομική ενίσχυση αναδοχής.

6) Εκλογική αποζημίωση.

7) Ανταποδοτικές υποτροφίες για την παροχή ερευνητικού, επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού και λοιπού υποστηρικτικού έργου των δραστηριοτήτων των ΑΕΙ.

8) Επιδοτήσεις εργαζομένων στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρώτο ένσημο»

9) Παροχές που καταβάλλονται από τη ΔΥΠΑ.

10) Μερίσματα από ναυλομεσιτικές εταιρίες.

11) Αγροτικές ενισχύσεις που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ατομικές επιχειρήσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

12) Επίδομα ανεργίας.

13) Διατροφή συζύγου και τέκνων.

14) Συντάξεις αναπήρων πολέμου ή θυμάτων πολέμου ή αναπήρων που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.

15) Επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων.

16) Ποσοστό 65% της καταβαλλόμενης πτητικής αποζημίωσης στους πιλότους Πολιτικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

17) Ποσοστό 100% των επιδομάτων επικίνδυνης εργασίας.

18) Κέρδη από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 10 KW.

19) Κέρδη από πώληση προϊόντων, για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη.

20) Τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ή έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου.

21) Κέρδη πώλησης εισηγμένων μετοχών με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 0,5%.

22) Κέρδη μεταβίβασης εισηγμένων κινητών αξιών (απόκτηση πριν από 1ης.1.2009)

23) Αφορολόγητα κέρδη από ημεδαπά ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΖ αμοιβαία κεφάλαια.

24) Μερίσματα εταιριών ναύλωσης γυμνού πλοίου δεύτερης κατηγορίας και μισθωτριών εταιριών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση δεύτερης κατηγορίας.

25) Είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης ή οικονομικής ενίσχυσης λόγω διάλυσης αλιευτικού σκάφους.

26) Κέρδη ατομικών επιχειρήσεων ναύλωσης γυμνού πλοίου και χρηματοδοτικής μίσθωσης πλοίου.

27) Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

28) Ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων ημεδαπής προέλευσης

29) Πράσινες και συνδεδεμένες αγροτικές ενισχύσεις μέχρι 12.000 ευρώ αθροιζόμενες.

30) Λοιπές εισοδηματικές αγροτικές ενισχύσεις.

31) Αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης.

32) Κέρδος από μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων.

33) Κέρδος που προκύπτει κατά την ημερομηνία λήξης ομολόγων, όταν αυτά διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους.

34) Ποσά που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθ. 166 του Ν. 4001/2011, στο πλαίσιο της εγκατάστασης του αγωγού φυσικού αερίου.

35) Μερίσματα εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών που απαλλάσσονται του φόρου.

36) Αμοιβές που καταβάλλονται από την Παγκόσμια Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών σε φορολογικούς κάτοικους Ελλάδος.

37) Αποζημίωση που λαμβάνουν τα μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών.

38) Αποζημιώσεις και αμοιβές που καταβάλλονται από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

39) Αμοιβές των πρώην δικαστικών λειτουργών και των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που συμμετέχουν στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Φορολογικές δηλώσεις: Ποια ποσά δεν θεωρούνται εισόδημα

Οι φορολογούμενοι μπορούν να επικαλεστούν και ορισμένα ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα, όπως:

40) Εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου και επαγγελματικά ταμεία.

41) Χρηματική αποζημίωση που εισπράχθηκε για την αποκατάσταση ζημιάς από την εγκατάσταση αγωγού φυσικού αερίου.

42) Αποζημίωση για ηθική βλάβη.

43) Υποτροφίες.

44) Έκτακτη οικονομική ενίσχυση μακροχρόνια ανέργων.

45) Εισπραττόμενα από συζύγους χρηματικά ποσά, λόγω αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα του γάμου.

46) Προνοιακά επιδόματα ΟΠΕΚΑ σε χρήμα.

47) Εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες, ανεξαρτήτως του φορέα που το χορηγεί.

48) Επίδομα γέννησης.

49) Αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που χορηγήθηκαν σε εργαζομένους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών που επέφεραν έκτακτα γεγονότα (φυσικές καταστροφές, ενεργειακή κρίση, πόλεμος στην Ουκρανία).

50) Έκτακτη και τακτική οικονομική ενίσχυση πληγέντων από φυσικές καταστροφές.

Πηγή

via

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular