Πέμπτη, 25 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΑΑπό 11 λεπτά η κιλοβατώρα στα πράσινα τιμολόγια για τον Φεβρουάριο

Από 11 λεπτά η κιλοβατώρα στα πράσινα τιμολόγια για τον Φεβρουάριο

Τιμολόγια ρεύματος: Πιο χαμηλές είναι οι τιμές στο ρεύμα στα νέα πράσινα τιμολόγια για τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των παρόχων.

Η ΡΑΕ έχει αναρτήσει στον ιστότοπό της τις τιμές όλων των παρόχων, προκειμένου οι καταναλωτές να κάνουν τις απαραίτητες συγκρίσεις, ώστε να καταλήξουν ποιο τους συμφέρει.

Τα πράσινα τιμολόγια για τον Φεβρουάριο ξεκινούν από τα 11 λεπτά ανά κιλοβατώρα και είναι χαμηλότερα σε σχέση με τον Ιανουάριο.

Αναλυτικά τις τιμές ανά πάροχο:

Οι χρεώσεις μετά και από τις εκπτώσεις που εφαρμόζουν ορισμένες εταιρείες (με προϋπόθεση την συνέπεια στην πληρωμή ή/και την εξόφληση του λογαριασμού με πάγια εντολή) διαμορφώνονται ως εξής:

ELPEDISON 11 σεντς ανά κιλοβατώρα
ΕΛΙΝΟΙΛ 11,798 σεντς ανά κιλοβατώρα
NRG 12,453 σεντς ανά κιλοβατώρα
Volton 12,476 σεντς ανά κιλοβατώρα
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 12,688 σεντς ανά κιλοβατώρα
ΔΕΗ 12,8 σεντς ανά κιλοβατώρα (10,32 σεντς το νυχτερινό) και 13,76 για κατανάλωση πάνω από 500 κιλοβατώρες το μήνα
Volterra 13,5 σεντς ανά κιλοβατώρα
Ήρων 13,924 σεντς ανά κιλοβατώρα
Solar Energy 13,975 σεντς ανά κιλοβατώρα
Protergia 14 σεντς ανά κιλοβατώρα
Ζενίθ 14,468 σεντς ανά κιλοβατώρα
We Energy 14,55 σεντς ανά κιλοβατώρα
Elpedison (Από την 101η kW) 14,65 σεντς ανά κιλοβατώρα
OTE Estate 17,82 σεντς ανά κιλοβατώρα

Το πάγιο παραμένει έως 5 ευρώ το μήνα για όλες τις εταιρείες

Συγκρίνεται εδώ τις τιμές

Τιμολόγια ρεύματος: Ευκαιρία για μεικτά δίνει το ΥΠΕΝ με διάρκεια από έξι μέχρι δώδεκα μήνες

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να διατεθούν μεικτά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για διάστημα μικρότερο του έτους, αλλά τουλάχιστον για έξι μήνες.

Για τουλάχιστον έξι μήνες αλλά μέχρι έναν χρόνο θα διατίθενται μεικτά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος στους πολίτες. Οι προμηθευτές έτσι θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν μεικτά προϊόντα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και συμβόλαια τουλάχιστον εξάμηνης διάρκειας.

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δημιουργούνται προϋποθέσεις για διαμόρφωση χαμηλότερων τιμών ρεύματος καθώς περιορίζεται χρονικά το ρίσκο που αναλαμβάνουν οι προμηθευτές με την προσφορά σταθερού τιμολογίου.

Βάσει της νέας απόφασης, ως μεικτά προϊόντα ορίζονται αυτά που συνδυάζουν χαρακτηριστικά κάποιων από τις τέσσερις κατηγορίες τιμολογίων (σταθερά: μπλε, ειδικό: πράσινο, κυμαινόμενα: κίτρινα και δυναμικά: πορτοκαλί). Τα «μεικτά» ορίζεται πως εμπίπτουν στα προϊόντα προμήθειας κίτρινης σήμανσης.

Δημοσίευση χρεώσεων

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται πως η Ρυθμιστική Αρχή δημοσιεύει, μηνιαίως, στην ιστοσελίδα της τις χρεώσεις που εφαρμόζονται, εκτός του ειδικού τιμολογίου (πράσινο) που ήδη υλοποιείται, κάθε προϊόντος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, αναλόγως και της διάρκειάς του. Πρόκειται, ειδικότερα, για τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες δημοσιεύονται υπό τη μορφή πίνακα στο εργαλείο σύγκρισης τιμών της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. με ειδική επισήμανση, για λόγους ενισχυμένης διαφάνειας και ενημέρωσης, όσον αφορά στη διάρκεια του προϊόντος.

Στην περίπτωση χορήγησης εκπτώσεων από τους παρόχους, δημοσιεύονται οι αντίστοιχες πάγιες χρεώσεις και οι χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μετά τον υπολογισμό αυτών, καθώς και η προϋπόθεση, βάσει της οποίας χορηγείται η έκπτωση.

Αναφορικά με τη διάρκεια των συμβολαίων, η απόφαση προβλέπει πως η προσφερόμενη από τον πάροχο ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στον καταναλωτή ορίζεται σε ένα έτος από την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει η παροχή της υπηρεσίας. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα στους παρόχους να προσφέρουν στους πελάτες τους και συμβόλαια μικρότερης χρονικής διάρκειας, εφόσον το αιτηθεί ο καταναλωτής ή/και συναινέσει στη σχετική προσφορά προμήθειας που θα προτείνεται από τον πάροχο. Σε κάθε περίπτωση, η ελάχιστη διάρκεια ισχύος των προσφερομένων τιμολογίων προμήθειας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έξι μηνών.

«Η θεσμοθέτηση αυτών των δυνατοτήτων συμπληρώνει την επιτυχημένη -από πλευράς ενίσχυσης του ανταγωνισμού- εισαγωγή του πράσινου τιμολογίου και γίνεται με κριτήριο τη μεγαλύτερη διαφάνεια και την καλύτερη διασφάλιση των συμφερόντων του καταναλωτή», τονίζει το ΥΠΕΝ.

Μπλε τιμολόγιο

Σταθερή χρέωση της KWh για όλο τον χρόνο της σύμβασης
Δεν επηρεάζεται από τις χρηματιστηριακές διακυμάνσεις αγοράς του ρεύματος
Υψηλότερη χρέωση της KWh από όλους τους τύπους τιμολογίων
Επιβάλλονται ρήτρες αποχώρησης

Κίτρινο τιμολόγιο

Κυμαινόμενη χρέωση της KWh ανά μήνα
Η χρέωση ανά μήνα εξαρτάται από τις χρηματιστηριακές διακυμάνσεις αγοράς του ρεύματος
Η τιμή της KWh για τον μήνα κατανάλωσης θα γίνεται γνωστή στο τέλος του μήνα.
Δεν επιβάλλονται ρήτρες αποχώρησης

Πορτοκαλί τιμολόγιο

Κυμαινόμενη χρέωση της KWh ανά ώρα μέσα στο 24ωρο
Επηρεάζεται από τις χρηματιστηριακές διακυμάνσεις αγοράς του ρεύματος
Η χρέωση ανά ώρα γίνεται μόνο με εγκατάσταση έξυπνου μετρητή
Δεν επιβάλλονται ρήτρες αποχώρησης

Πράσινο τιμολόγιο

Η χρέωση της KWh διαμορφώνεται με βάση σταθερές και μεταβλητές τιμές
Επηρεάζεται από τις χρηματιστηριακές διακυμάνσεις αγοράς του ρεύματος
Εφαρμόζονται ρήτρες αναπροσαρμογής
Δεν επιβάλλονται ρήτρες αποχώρησης

 

via

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular